มาถึงตอนที่ 3 แล้วนะครับ ตอนนี้สั้นนะครับ
ก่อนอื่นขออนุญาตตอบ(อย่างดีๆ)กับ #49 ที่ Entry ที่แล้วนะครับ

ถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆก็
นาย A จะคอสคลาวด์ จ้างทำออป จ้างทำชุด จ้างซื้อผ้า แต่งมางาน
นาย B จะคอสคลาวด์ ทำออปเอง จ้างตัดชุด ซื้อผ้าเอง แต่งมางาน
นาย C จะคอสคลาวด์ ทำออปเอง ทำชุดเอง ซื้อผ้าเอง แต่งมางาน

ถ้าถามว่าทั้ง 3 คนคอสไ